CHRISTOPHER MMUSI DISWAI

CHRISTOPHER MMUSI DISWAI
Botswana National Productivity Executive Director.

GABOIPEELWE MOTLHABANE

GABOIPEELWE MOTLHABANE
AG Enterprise Support Programme Manager

DAVID MOSWEU

DAVID MOSWEU
AG Corporate Services Manager

MS MMONI KAKANDA

MS MMONI KAKANDA
AG Internal Auditor Manager

MBAKO RAMASHABA

MBAKO RAMASHABA
Acting Public Support Programme Manager

MATLHO JENNIFER KGOSI

MATLHO JENNIFER KGOSI
Marketing Manager

ZELDA OKATCH

ZELDA OKATCH
AG Research and Information Services Manager

TEEDZANI MAJAULE

TEEDZANI MAJAULE
Productivity & Quality Manager & Acting General Manager

MAEMO LOUIS THOKWANE

MAEMO LOUIS THOKWANE
Finance Manager

TSHENOLO MAPITSE

TSHENOLO MAPITSE
Francistown Regional Office Manager

DAVID-GEORGE MOLOI

DAVID-GEORGE MOLOI
Human Resources Manager

TSWELELO KEBATLILE

TSWELELO KEBATLILE
Board Secretary